Utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoztató

  Utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoztató letöltése pdf-ben

Az Anna Tourist utazási csomagra vonatkozó szerződéséhez kapcsolódó tájékoztató
Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag. Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt.
Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében az Anna Tourist felelős. Az Anna Tourist jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:
• Az Utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.
• Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.
• Az Utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.
• Az Utazók az utazásszervező ésszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
• Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az Utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az Utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
• Az Utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az Utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.
• Az Utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például ha a célországok a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” kategóriába felvételre kerülnek súlyos biztonsági problémák miatt – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
• Az Utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
• Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az Utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
• Az Utazók díjengedményre, illetve kártérítésre jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik,
• Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az Utazó nehéz helyzetbe kerül.
• Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az Utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodjanak az Utazók hazaszállításáról. Az Anna Tourist az EUB Zrt-nél elhelyezett vagyoni biztosíték és az EUB Zrt (1132 Budapest Váci út 36-38., telefon: 06-1-465-3666, e-mail: ugyfelszolgalat@eub.hu) biztosító társaság révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az Utazók ezzel a biztosító társasággal, vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Veszprém Megyei Kormányhivatal 8200 Veszprém Megyeház tér 1., telefon: 06-88-550-840 e-mail: vemkh.hivatal@veszprem.gov.hu), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

Veszprém, 2018. július 1.
Anna Tourist